تندیس های دریافتی شرکت پتروپالایش کنگان

 


 

سومین کنگره سراسری

برند ملی، اعتماد ملی

 

 

 

 

هشتمین اجلاس سراسری نشان عالی

جناب آقای مهندس قادری

مدیرعامل محترم شرکت پتروپالایش کنگان

مدیر سال 1402

 

 

 

جشنواره ملی

انتخاب کارفرمایان برتر

سال 1401

 

 

نشان لیاقت رهبران اقتصادی ایران

شرکت پتروپالایش کنگان

اسفند ماه 1401

 


جشنواره ملی حکمت

مرکز همایشهای صدا و سیما

جناب آقای مهندس قادری

مدیرعامل محترم شرکت پتروپالایش کنگان

اسفند 1401

 

 

یادبود بهره برداری از 17 طرح جهش دوم

صنعت پتروشیمی

تیر ماه 1400

 

 

 

هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

جناب آقای مهندس حمید قادری

مدیر عامل محترم شرکت پتروپالایش کنگان