• تغییر شرایط فرآیندی کمپرسور بویل آف جهت جلوگیری از اتلاف انرژی در تولید محصولات و حفاظت محیط زیست
 • انشعاب گیری از مسیر بلودان آب کولینگ جهت انجام پروژه به منظور برداشت کمتر از آب دریا
 • رفع مشکل پاسی مسیرهای ولوهای فلر
 • تعویض استیم ترپ های با عملکردهای نامناسب
 • تکمیل پروژه گازرسانی بیمارستان امام خمینی کنگان
 • خرید تجهیزات پزشکی و بیمارستانی برای بیمارستان امام خمینی کنگان
 • اجاره آپارتمان مسکونی به منظور اسکان پزشکان بیمارستان امام خمینی کنگان
 • حمایت های مالی در برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی
 • خرید وسایل ورزشی جهت امور ورزش شهرستان کنگان
 • خرید وسایل برقی به منظور ستاد جهیزیه کمیته امداد امام خمینی
 • خرید لوازم مصرفی برای آسایشگاه معلولین
 • حمایت مالی از زلزله زدگان استان هرمزگان
 • انجام دیوارکشی منطقه انتظامی شهرستان کنگان
 • خرید 3000 عدد کیسه پارچه ای نان جهت محیط زیست کنگان

میزان مفید بودن پروژه پتروپالایش کنگان از نظر زیست محیطی برای کشور:

 • جلوگیری از سوزاندن ترکیبات سنگین فاز 12 به عنوان سوخت و ایجاد ارزش افزوده با تکمیل زنجیره ارزش
 • ایجاد اشتغال برای بیش از 1400 نفر نیروهای فنی و غیر فنی به صورت مستقیم که و قریب به 10000 نفر نیروهای غیر مستقیم فعال در پروژه های پایین دست. همچنین بهره مندی از نیروهای بومی در جذب و ایجاد اشتغال
 • مشارکت دادن بیش از 70 درصدی سازندگان و پیمانکاران داخلی در ساخت و تولید تجهیزات همچنین اجرا و راه اندازی پروژه های پایین دست